Taak delegatie – Mondzorg Dommelen B.V. – Valkenswaard

Taak delegatie

Alle tandarts- en preventieassistentes in onze praktijk dragen zorg voor de intake, voorlichting en advisering van de patiënt. Zij assisteren de tandarts bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van tandheelkundige behandelingen, zodat deze efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd. Zij voeren in opdracht van de tandarts ook zelfstandig tandheelkundige behandelingen uit binnen de geldende wet- en regelgeving (BIG), zoals:

 • het geven van voorlichting en instructie mondhygiëne.
 • het verwijderen van tandsteen. (preventieassistente)
 • het uitvoeren van fluoride-applicaties. (preventieassistente)
 • het nemen van afdrukken.
 • het maken van röntgenfoto’s.

Zelfstandige deelbehandelingen worden altijd uitgevoerd in rechtstreekse opdracht van de tandarts, hij/zij is altijd aanwezig voor toezicht en mogelijke tussenkomst.

De preventieassistentes hebben zich naast bovengenoemde taken verder gespecialiseerd in:

 • het herkennen van symptomen van cariës, gingivitis en parodontitis.
 • het uitvoeren van onderzoek d.m.v. een plaquetest, bloedingstest en retentietest.
 • pocketmetingen uitvoeren (PPS).
 • het geven van individuele voorlichting en advies op het gebied van mondhygiëne en voeding.
 • het demonstreren, controleren en zo nodig corrigeren van de toepassing van mondhygiënemiddelen.
 • het verwijderen van supragingivaal tandsteen m.b.v. handinstrumenten en hoogfrequente apparatuur.
 • het polijsten van gebitselementen.

Bij de preventieassistentes worden wat ruimere afspraken gemaakt voor voorlichting en/of uitgebreide reiniging van uw gebit. Indien u dit prettig vindt kan deze afspraak gecombineerd worden met de halfjaarlijkse controle door de tandarts. De preventieassistentes werken zelfstandig in opdracht van de tandarts, hij/zij is altijd aanwezig voor toezicht en mogelijke tussenkomst.

Indien uw tandarts dit noodzakelijk acht, zal hij u doorverwijzen naar onze mondhygiëniste.

De mondhygiëniste is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus. Het is een beschermde titel. De werkzaamheden van de mondhygiëniste zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen, maar zij voert eventueel ook curatieve handelingen uit. Bij deze curatieve mondhygiënische zorg gaat het om het reinigen van het gebit van de patiënt, om de weefsels die het gebit ondersteunen te genezen of om de patiënt in een situatie te brengen die niet bedreigend is voor de mondgezondheid. Indien noodzakelijk behandelt de mondhygiëniste tandvleesaandoeningen waarbij bv. de worteloppervlakken onder het tandvlees schoon- en gladgemaakt moeten worden. Indien dit behandeltraject onvoldoende resultaat oplevert verwijzen wij u door naar een parodontoloog. De mondhygiëniste is ‘functioneel zelfstandig’, d.w.z. dat zij de behandeling zonder aanwezigheid of toezicht van een tandarts mag uitvoeren.