Huisregels – Mondzorg Dommelen B.V. – Valkenswaard

Huisregels

Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken deze tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisrgels’ van onze praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en hebben dus geen spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt/geannuleerd worden, dus niet per e-mail! Wij werken (nog) niet met een webagenda.

Afspraken niet nakomen, wijzigen, annuleren en te laat komen

Wanneer u een afspraak  niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens tijdgebrek (en mogelijk in rekening gebracht wordt).

Pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u s’ morgens voor 10.00u belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren i.v.m. werk- of schooltijden.

Dienst/waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. Houd u rekening met directe betaling tijdens waarneming door een collega en neem altijd uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. U krijgt uiteraard wel een nota of kwitantie mee, die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekering. Het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is: Tel. 040-3111915.

Uw gegevens up-to-date

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens of verzekering. Zorg er voor dat u bij een bezoek aan onze praktijk altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt.

Afspraakherinnering

Wij sturen een dag van tevoren een afspraakherinnering via e-mail of sms naar onze patiënten voor afspraken die gepland staan voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen.

Begrotingen

Indien u dit wenst, krijgt u een begroting van ons. U kunt deze begroting opvragen bij de balie. Bij behandelingen boven de € 250,- ontvangt u automatisch een begroting van ons.

Betalingen

Wij hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wij streven ernaar om de declaratie zoveel mogelijk digitaal naar uw zorgverzekeraar te sturen. Het kan echter voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen digitale facturen accepteert. In dat geval krijgt u van ons de factuur mee en kunt u die zelf indienen bij uw zorgverzekering. Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) van toepassing.