Privacy- en cookieverklaring – Mondzorg Dommelen B.V. – Valkenswaard

Privacy- en cookieverklaring

Mondzorg Dommelen B.V. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Mondzorg Dommelen B.V. deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Mondzorg Dommelen B.V. bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Mondzorg Dommelen B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Mondzorg Dommelen B.V. vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Mondzorg Dommelen B.V. informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Mondzorg Dommelen B.V. informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Mondzorg Dommelen B.V. informeert patiënten indien Mondzorg Dommelen B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.