Onze praktijk

WIJ NEMEN NOG NIEUWE PATIËNTEN AAN. U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE PRAKTIJK!

Ga naar de link  ‘inschrijven’ en vul het inschrijvingsformulier in. 

Privacywetgeving

Sinds 1 januari 2017 is de privacywetgeving in Nederland aangescherpt. Dit heeft voor u en ons gevolgen. Wij kunnen, zoals u van ons gewend bent, rechtstreeks bij uw zorgverzekering declareren als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij verzoeken u vriendelijk daarvoor een formulier aan de assistente te vragen ter ondertekening.

Mocht u geen toestemming geven voor het rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, ontvangt u van ons voortaan de factuur en dient u deze direct aan ons te betalen en eventueel zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

In 2017 kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars. Indien u voor een gedeelte voor tandartskosten verzekerd bent, ontvangt u van ons een ‘rest’nota.

Vragenlijst gezondheid

Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de gezondheid en medicijngebruik van al onze patiënten omdat dit belangrijk kan zijn om te weten. Daarom zouden wij u willen vragen om een vragenlijst in te vullen. Deze kunt u bij de balie opvragen en invullen (of thuis) Het is in uw belang om de vragenlijst in te vullen. Wij gaan er uiteraard discreet mee om.